Sociální projekt ,,Cesta za svým srdcem“

    Adoptované rodiny pro starší občany a invalidy

  1. Krátký popis projektu

Hlavním cílem projektu ,,Cesta za svým srdcem“ je pomoci starším občanům České republiky, kteří nemají příbuzné, překonat pocit osamělosti, strachu a zachovat poctivou úroveň života.

Každý osamělý člověk starších let potřebuje vedlejší pomoc. Velice potřebuje pozornost, péči a podporu ne v ,,umělých institucích“ (Domov důchodců, internát atd.), ale v rámci adoptované rodiny. K řešení podobných sociálních otázek může přispět každý člověk, kterýmu problémy jiných nejsou cizí.

  1. Cíl projektu

Sociální projekt ,,Cesta za svým srdcem“ obsahuje poskytování pomoci slabším a méně zapezpečeným občanům. Projekt nese morální a výchovnou funkci, což přispěje k rozvoji úcty ke starším lidem. Jsme zvyklí na adopci neplnoletých dětí, tato praxe je všude rozšířena. V adoptovaných rodinách se vychovává mnoho dětí. Avšak tvorba adoptovaných rodin pro starší občany je něco úplně nového.

Dnešní společnosti chybí morální vlastnosti: laskavost, empatie, reálná pomoc a podpora těm, kteří jsou dnes odmítnuty svými blízkými, kteří jsou v těžké životní situaci.

Projekt ,,Cesta za svým srdcem“ je právě zacílen na široké zařazení občanů ČR do téhle unikátní sféry, kde osamělí a starší lidé potřebují pomoc.

Péče o starší lidi je vzorným příkladem pro dorůstající pokolení dětí. Dnešní společnost zanechala rodinné tradice, kdy mladí členové rodiny pomáhali starším.

  1. Aktuálnost projektu

Hlavními problémy starších lidí jsou: slabé zdraví, nedostatek financí, sociální nepotřebnost a osamělost. Přání změnit život starších lidí natolik, aby oni přestali cítit, že jsou nepotřebné v tomto světě, – to jsou důvody, proč se zrodil tento projekt!

Na území hlavního města Prahy pobývá mnoho starších lidí, kteří nemohou plně pracovat. Mají problém nejen dělat něco pro společnost, ale také často nemají fyziky sílu uklidit byt, dům či pozemek. Právě proto čekají na pomoc!

V dnešní uspěchanou dobu, kdy každý má velké množství starostí, jen malý zlomek občanů myslí na své bližní.

Je nepřípustné zapomínat, že společnost potřebuje naši pozornost a péči. Úcta a respekt vůči starším občanům jsou znakem vyspělé a silné společnosti.

  1. Mise projektu

      Hlavní misí projektu je přivolání dobrovolníků pro pomoc starším lidem a invalidům.

Je nutné:

– sepsat seznam osamělých občanů žijicích na území Prahy, kteří potřebují pomoc;

– zjistit, jakou konkrétně pomoc potřebují.

Dále:

– organizovat systematické návštěvy dobrovolníků s cílem poskytnout potřebnou sociální pomoc.

V budoucnu:

– přivolat jiné neziskové organizace s cílem pomáhat našemu projektu a rozšířit naši práci.

Nejprve to musí být práce zacílená na popularizaci této činnosti mezi jinými občany, rozšiřování informace v médiích o možnosti tvorby adoptovaných rodin pro starší občany.

Rodina je nejhodnotným místem pro každého člověka a je těžké prožít cokoliv horšího, než osamělé stáří.

V budocích etapách:

– spolu s všemožnými sociálními institucemi na území Prahy organizovat:

  1. a) příjem žádostí od občanů, kteří chtějí organizovat adoptovanou rodinu pro starší lidi;
  2. b) příjem žádostí od starších lidí, kteří chtějí žít v adoptovaných rodinách;

Plnění uvedených úkolů zvýší morální vlastnosti všech účastníků projektu. Lidé začnou věřit v laskavost a empatii. Mládež se naučí poskytovat pomoc těm, kteří jsou dnes odmítnuty svými rodnými a blízkými, kteří jsou v těžké životní situaci a možná už nemají víru v společnost.

 

  1. Předpokládané výsledky

Sociální projekt ,,Cesta za svým srdcem“ se stane hlavní misí naší organizace.

Starším lidem a invalidům bude poskytnuta individuální pomoc a konzultace ohledně všech životních a právních otázek.

Je dost možné, že tento projekt způsobí spory. Někteří lidé budou zpochybňovat reálnou možnost realizace tohoto projektu. Mohou zaznět tyto dotazy:

– Jak starší občan může získat plnou péči v cizí rodině, když takovou péči tito lidé neobdržují ani ve vlastních rodinách?

– Budou adoptované rodiny tak nezainteresované, nebo budou poskytovat pomoc pouze za předpokladu finančního zisku?

Podíváme se na tyto problémy z obou stran pohledu.

Na jednu stranu starší občan získává možnost prožít zbytek svých let v takovém morálně-psychologiockém prostředí, kde se stane potřebnou součástí rodiny. Starší občan může číst knihy malým dětem, povídat různé historie, učit je prát a žehlit prádlo, podávat moudré rady.

Na druhou stranu, příjemci staršího člověka nebo invalida do rodiny získávají možnost realizovat svoji potřebu pomáhat jiným, podávat vzorný příklad chování sobě i svým blízkým. Pro někoho to může být vynikající možnost doplnit své ,,neplné“ rodiny: mít rodiče, babičky, dědečky pro své děti. Je dost možné, že se spojí dva lidi, aby mohli pomáhat jiným.

 ZÁVĚR

My, kolektiv CIPP Merary z.s., jsme si jisti, že je nutné pomáhat starším lidem bojovat s pocitem osamělosti. Schopnost společnosti uctivě se chovat ke staršímu pokolení v určité míře ovlivní celkovou délku života této společnosti. Je to velice důležité právě dnes, jelikož brzy každýmu třetímu obyvteli naší planety bude 70 a více let.

Věčné mládí neexistuje. Všichni někdy stárnou. Stáří může být různé: šťastné či nikoliv. Dost často je to výsledkem špatného života. Někdy je to kvůli okolnostem. Starší lidé potřebují fyzickou a duševní pomoc. Namísto toho se dělí svými bezcennými zkušenostmi. Proto považujeme tento projekt jako důležitý a potřebný.