Projekt: „mHelp – mobilní technologie na pomoc migrantům“

 Stručný popis projektu: Projekt „mHelp – mobilní technologie na pomoc migrantům“ je zaměřen na snížení negativních dopadů migrace prostřednictvím přístupu pracujících migrantů k advokátní a právní informaci, informaci o dostupných zdravotně-sociálních službách za použitím mobilních technologií.

Platformou pro akumulaci, šíření a výměnu informací v rámci projektu bude speciální mobilní aplikace, obsahující aktuální pro migranty informace v oblasti práva, zdravotnictví a sociálního zabezpečení, pod pracovním názvem „mHelp“ pro chytré telefony (iOS, Android) v ruském, ukrajinském a vietnamském jazyce. Tato aplikace umožní prostřednictvím systému odběru mít spojení se službami a velkým množstvím migrantů, kteří nemají k dispozici kontakt s  veřejnými službami a vést s nimi preventivní informační práci na nedopuštění trestných činů, poskytovat potřebné služby, sledovat trendy v daném prostředí.

Kromě vytváření ABNO aplikace „New Age“ plánuje uspořádat v České republice integrovaný aplikační komplementární (doplňkové) pevné služby pro migranty – osobní bezplatné a anonymní právní a zdravotnické poradenství.

To znamená, že projektová činnost mezi přistěhovalci přijíždějícími na území České republiky přispěje k realizaci základního lidského práva – právo získávat informace.

 

 Místo realizace: Česká republika