Kdo bude chránit práva cizinců?

Aktivní obránci cizinců v České republice jsou:
– hlavní ombudsmanka ČR Anna Šabatová
– aktivista za lidská práva, senátorka Zelené strany Václav Lask.
Není žádným tajemstvím, že ministerstvo vnitra akcí České republiky nebyly vždy přátelský vůči cizincům. Při zvažování stížnosti cizinců v Nejvyššího správního soudu spíše nejsou vzácné případy uložení pozitivního verdiktu ve prospěch cizinců. Tento stav nemohl opustit lhostejné úředníky z ministerstva vnitra. Prostřednictvím MP loboval za návrh, aby soudy nebyly přezkoumány řešení MIA. Tento pozměňovací návrh, který vytváří ministerstvo vnitra samo o sobě je jen reakcí na soudní spory, které ministerstvo ztráty.
Jakým způsobem nesouhlasí dva známí obhájci lidských práv?
Podle názoru senátora Pana Lasky tužší je novela zákona o pobytu cizinců týkající se smíšených rodin. Ve smíšených manželství, kdy jeden z manželů / a třetí země, a druhý manžel / manželka – se česká nebo občan jiného členského státu EU, manžel – cizinec má schopnost změnit účel pobytu v České republice žádají o sloučení v České republice. Existuje „přechodné období“, během něhož je toto prohlášení zvažováno. V současné době, podle zákona o pobytu cizinců, pokud během „přechodné období“ Dokončit akci povolit manžela – cizinec, je povinen opustit svou zemi původu, a tam už se platí v české konzulátu. To je obvyklý formalismus. Kromě toho, tato změna neměla mít vliv na smíšená manželství s občany cizinec-EU, kteří nejsou občany České republiky. Podle lidskoprávní aktivista, že tato situace je diskriminační nejen pro cizince, ale i pro české občany, provdaná za občana třetí země.
Další změna se týká cizinců zadržených policií. Policie dala pachatele – cizinci v určitém, řekněme, izolátoru. Zadržovaní cizinci mají právo podat stížnost k soudu, zda akce policie o jeho zadržení legální? Soud posoudil stížnost a rozhodl. V případě, že soud policie přiznala pochybení, cizinec nárok na náhradu škody ve formě náhrady škody. Po změně zákona cizinec ztratil právo požádat soud, aby určil, zda jeho zadržení bylo zákonné policií či nikoliv. Pokud není vinen, je prostě propuštěn, ale nedostává žádnou náhradu škody. Navíc zůstává platit pobyt v této instituci, která není daleko od sanatoria!
Podle slov pana Laska je obránce lidských práv je porušením lidských práv a porušení Ústavy České republiky, s nímž senátor nesouhlasil a podal stížnost k Ústavnímu soudu.
Druhý ochránce lidských práv ombudsman Shabatova v rozhovoru s INFO.CZ. říká, že „Tam je hodně mluvit o bezpečnost, ale myslím, že to je nebezpečné jednat tímto způsobem a porušuje práva lidí, kteří z důvodu neznalosti jazyka nebo životního prostředí je mnohem obtížnější obhájit. Přijmeme-li skutečnost, že budou porušovat práva slabší, stane se to brzy a že bude porušovat práva každého jednotlivce. „