Projekt: „mHelp – mobilní technologie na pomoc migrantům“

 Stručný popis projektu: Projekt „mHelp – mobilní technologie na pomoc migrantům“ je zaměřen na snížení negativních dopadů migrace prostřednictvím přístupu pracujících migrantů k advokátní a právní informaci, informaci o dostupných zdravotně-sociálních službách za použitím mobilních technologií. Platformou pro akumulaci, šíření a výměnu informací v rámci projektu bude speciální mobilní aplikace, obsahující aktuální pro migranty informace v oblasti práva, zdravotnictví a sociálního zabezpečení, pod pracovním názvem „mHelp“ pro chytré telefony (iOS, >>>

Sociální projekt ,,Cesta za svým srdcem“

    Adoptované rodiny pro starší občany a invalidy Krátký popis projektu Hlavním cílem projektu ,,Cesta za svým srdcem“ je pomoci starším občanům České republiky, kteří nemají příbuzné, překonat pocit osamělosti, strachu a zachovat poctivou úroveň života. Každý osamělý člověk starších let potřebuje vedlejší pomoc. Velice potřebuje pozornost, péči a podporu ne v ,,umělých institucích“ (Domov důchodců, internát atd.), ale v rámci adoptované rodiny. K řešení podobných sociálních otázek může přispět >>>

Sociální projekt Škola umělecké psychologie – Ray of Hope!

Hlavním cílem našeho projektu „Ray of Hope“ – umožnit, aby děti se zdravotním postižením co nejblíže místu jejich zdravými vrstevníky, k dosažení velkého počtu pacientů potřebujících pomoc nebo „zvláštních“ dětí, rodičů snížit náklady na vývoj, rehabilitaci a socializace dětí. Mezi mnoha problémy dětství stal se zvláště akutní problémy dětí se zdravotním postižením, které bez speciálního tréninku nelze rozšířit hranice světa, které mají k dispozici, aby se připojily k moderní výdobytky >>>